Come Away מתמודד עם 'גזענות ממוסגרת בנימוס' על ידי כיפוף מירוץ פיטר פן ואליס בארץ הפלאות כילדים שחורים

מסתבר שלדייוויד אוילובו, המגלם את אביהם של אליס בארץ הפלאות ופיטר פן בסיפור המוצא המחודש, קום משם, יש מקום מיוחד בלבו שלו לפנטזיה ממוקדת ילדים. איילובו נולד בבריטניה ועבר לניגריה בגיל 6, שם הייתה חשיפתו לקולנוע וטלוויזיה מוגבלת. כשהוא חזר לבריטניה קרא עוד

צעצועים משלימים אותי
^