10 Blu-rays אימה חדשים משנת 2017 שעליך לראות (ואולי אפילו בבעלותך)

אחד הטובים מבין ההתפתחויות החנוניות הרבות של שנות ה -2010 היה השחזור המתמשך של סרטי אימה ישנים ומוזרים לשחרור ב- Blu-ray. אוצר השיפוצים עזר לעצב מחדש את ההיסטוריה של קולנוע פולחן. יש כל כך הרבה מהדורות בכל שנה, שלמעשה אתה מסוג האנשים שמסבירים לאשתו שוב ושוב ש'זו מחיקת מס, מותק, אני נשבע '(רק קרא עוד

^